46008, Тернопільська область, місто Тернопіль, вулиця Медова будинок 20,22

Кредитна спілка «Самопоміч» залучає наступні види внесків (вкладів) на депозитні рахунки:

1) внесок (вклад) на депозитний рахунок на вимогу;

2) строковий внесок (вклад) на депозитний рахунок.

 

Процентні ставки за внесками (вкладами) членів кредитної спілки «Самопоміч» на депозитні рахунки:

1) внесок (вклад) на депозитний рахунок на вимогу - 5% річних;

2) строковий внесок (вклад) на депозитний рахунок– 18% річних.

 

В кредитній спілці «Самопоміч» встановлюються наступні особливості здійснення депозитних операцій, включаючи:

Щодо мінімального та максимального строків дії договорів за окремими видами внесків (вкладів) на депозитні рахунки, які є строковими:

1) від 1 до  12 місяців (включно),  мінімальний строк дії договору – 1 місяць, максимальний  строк дії договору – 12 місяців.

 

Щодо способу виплати процентів:

1) з виплатою процентів щомісячно.

 

Щодо режиму довнесення суми вкладу протягом дії договору:

1) з правом довнесення частини суми вкладу.

 

Щодо режиму зняття частини суми вкладу протягом дії договору без розірвання договору:

1) з правом зняття частини суми вкладу;

2) без права зняття частини суми вкладу.

 

Щодо мінімального та максимального розміру вкладень за окремими видами внесків (вкладів) на депозитний рахунок:

За строковими внесками (вкладами) та внесками (вкладами) на вимогу за умови, що зобов’язання кредитної спілки перед одним своїм членом не можуть бути більше 10 відсотків від загальних зобов’язань кредитної спілки, мінімальні та максимальні розміри вкладень за одним договором становлять:

- мінімальний – 1000 (одна тисяча) гривень;

- максимальний – 100000 (сто тисяч) гривень.

 

Щодо капіталізації: без можливості капіталізації – нараховані проценти не приєднуються до внеску (вкладу).

 

Щодо порядку та термінів повернення окремих видів зворотних внесків (вкладів) на вимогу члена кредитної спілки: спілка повертає внески (вклади) на депозитні рахунки та здійснює всі необхідні розрахунки щодо сплати належних процентів за письмовою вимогою з боку члена Спілки у терміни визначені договором про залучення внеску (вкладу) на депозитний рахунок.

 

Щодо можливості застосування в договорах по внесках (вкладах) на депозитні рахунки змінних процентів:

1) Якщо Вкладник не вимагає повернення суми Внеску у зв’язку із закінченням строку, встановленого договором про залучення внеску (вкладу), то:

-  договір про залучення внеску (вкладу) вважається припиненим з дати вказаної у договорі;

- внесок (вклад) знаходиться у кредитній спілці до звернення вкладника за отриманням внеску (вкладу);

-  кредитна спілка не здійснює нарахування процентів за такий період.

2) Встановлений договором розмір процентів на строковий внесок (вклад) не може бути односторонньо зменшений кредитною спілкою, якщо інше не встановлено законом.

3) Якщо відповідно до договору про залучення строкового внеску (вкладу), внесок (вклад) повертається члену кредитної спілки на його вимогу до закінчення строку або до настання інших обставин, визначених договором, проценти за таким внеском (вкладом) виплачуються в розмірі, які діють на дату повернення внеску за договором про залучення внеску (вкладу) на вимогу. Якщо відповідно до договору про залучення внеску (вкладу) на вимогу, внесок (вклад) повертається члену кредитної спілки на його вимогу до закінчення строку або до настання інших обставин, визначених договором, проценти за таким внеском (вкладом) не перераховуються.  

4) Всі зміни до договору про залучення внеску (вкладу), в тому числі і щодо процентної ставки, вносяться за взаємною згодою сторін та оформлюються шляхом підписання сторонами додаткових договорів .

Зміни до договору про залучення внеску (вкладу) вступають в дію з дня підписання додаткового договору.

 

Щодо питомої ваги внесків (вкладів) на депозитні рахунки в загальній сумі таких внесків (вкладів) за строками їх внесення відповідно, становитиме в межах:

1)    від 0% до 10% – для внесків (вкладів) на депозитний рахунок на вимогу;

2)    від 0% до 90% – для внесків (вкладів) на депозитний рахунок строком від 1 до 12 місяців (включно).

 

При цьому, для строкових внесків (вкладів) на депозитні рахунки допускається взаємопов’язане коливання зазначених у цьому абзаці показників в межах 10% питомої ваги внесків (вкладів) на депозитні рахунки в загальній сумі таких внесків (вкладів) за строками їх внесення.