46008, Тернопільська область, місто Тернопіль, вулиця Медова будинок 20,22

Кредитна спілка «Самопоміч» надає членам кредитної спілки «Самопоміч» наступні види кредитів з дотриманням таких умов:

За строком дії договору: кредити зі строком від 1 до 36 місяців включно.

За цільовим призначенням:

1) комерційні кредити;

2) кредити, надані на ведення фермерських господарств;

3) кредити, надані на ведення особистих селянських господарств;

4) кредити, надані на придбання, будівництво, ремонт та реконструкцію нерухомого майна;

5) споживчі кредити:

– на придбання автотранспорту;

– на придбання аудіо-, відео-, побутової техніки та комп’ютерів;

– на інші потреби.

За порядком видачі: кредит видається однією сумою.

За типом процентної ставки: фіксована.

За режимами сплати процентів і основної суми кредиту:

1) кредит з періодичною сплатою процентів і сплатою основної суми кредиту в кінці строку дії кредитного договору;

2) кредит з періодичною сплатою процентів і періодичною сплатою рівних часток основної суми кредиту, які розраховуються шляхом ділення загальної суми наданого кредиту на кількість періодів користування кредитом. При цьому, нарахування і сплата процентів проводиться на залишок заборгованості за кредитом.

За видами забезпечення виконання зобов’язань за кредитними договорами: порука.

 

З 01 листопада 2019 року – Позичальник в день укладення Кредитного договору сплачує на користь кредитної спілки «Самопоміч» одноразовий платіж в розмірі 5% від суми кредиту (ціна на надану послугу).

 

До 20 лютого 2019 року - Процентна ставка по кредитах, що надає кредитна спілка «Самопоміч» - 48% річних,  процентна ставка нараховується на залишок заборгованості по кредиту.

 

З 21 лютого 2019 року - Процентні ставки по кредитах, що надає кредитна спілка «Самопоміч»:

 

       кредити зі строком  від 1 до 12 місяців включно - 48% річних,  процентна ставка нараховується на залишок заборгованості по кредиту;

 

       кредити зі строком  від 12 до 36 місяців включно - 60% річних,  процентна ставка нараховується на залишок заборгованості по кредиту.